Prof. Dr. AHMET NEDİM YÜKSEL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. AHMET NEDİM YÜKSEL

T: (0282) 250 2252

M anyuksel@nku.edu.tr

W anyuksel.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: CHRİSTİAN-ALBRECHTS-UNİVERSİTAET ZU KİEL (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SULAMA
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1972-1977
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GENEL ZİRAİ BİLGİLER BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1968
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
2006-2010
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1992-2006
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1984-1992
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1983-1984
Yrd. Doç. Dr. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
1982-1983
Öğr. Gör. Dr. CHRİSTİAN-ALBRECHTS-UNİVERSİTAET ZU KİEL (ALMANYA)
LANDWİRTSCHAFTLİCHE / INSTİTUTE FÜR WASSERWİRTSCHAFT UND MELİORATİONSWESEN / WASSERWİRTSCHAFT
1972-1972
İdari Görevler
Dekan NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
1996-1998
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ - TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
1996-
Dekan NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1994-1996
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ - TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
1983-1993
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Prof.Dr. NAMIK KEMAL ÜNİ. ZİRAAT FAK. TEKİRDAĞ 2006-
Dr Asistan Yard.Doç.Dr ATATÜRK ÜNİ. ZİRAAT FAK. ERZURUM 1977-1983
Yard.Doç.Dr Doç.Dr. Prof.Dr. TRAKYA ÜNİ. ZİRAAT FAK. TEKİRDAĞ 1977-1983
Doktora Öğrencisi CHRİSTİAN ALBRECHT ÜNİ.KİEL ALMANYA 1972-1977
Asistan ATATÜRK ÜNİ. ZİRAAT FAK. ERZURUM 1971-1972
Ziraat Yüksek Mühendisi ZİRAİ MÜCADELE MÜD. ANTAKYA HATAY 1970-1971
Top.Atgm TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EDİRNE 1969-1970
Ziraat Yüksek Mühendisi BAHÇE KÜLTÜRLERİ ÜRETİM MERKEZİ KIRIKHAN HATAY 1968-1969
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERDEM Y., Y. A. N., O. A. H., The Effect of Deficit Irrigation on Watermelon Yield Water Use and Quality Characteristics, Pakistan Journal of Biological Sciences, 2001.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. GENÇ Ö., Y. A. N., Ş. C. B., G. E., Balıkesir Koşullarında Sera Isı Gereksinimlerinin Belirlenmesi, U.U Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 24, ss. 73-84, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. GEZER E., Y. A. N., Ş. C. B., Yalova Yöresindeki Süs Bitkisi Seralarının Özelliklerinin Belirlenmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 46, ss. 199-207, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. KOCAMAN İ., Y. A. N., Türkgeldi ve İnanlı Tarım İşletmelerindeki Bağlı Duraklı Süt Sığırı Ahırlarının İklimsel Çevre Koşulları ve Denetimi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 32, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ORTA A. H., Y. A. N., E. T., Tekirdağ Koşullarında farklı Sulama Yöntemlerinin elma Ağaçlarının Su tüketimine etkisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 6, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. UÇAN K., Y. A. N., Kahramanmaraş Sulama Alanında Uygun Karık Tava Ve Uzun Tava Uzunluklarının Belirlenmesi, KSÜ Fen Ve Mühendislik Dergisi, ss. 108-119, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. UÇAN K., Y. A. N., Kahramanmaraş Sulamasında Sulama Suyu Etkinliğinin Belirlenmesi, KSÜ Fen Ve Mühendislik Dergisi, ss. 120-130, 2000.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. YÜKSEL A. N., A Study on The Movable Seat System in Greenhouses, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 77-81, 1992.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. YÜKSEL A. N., Ülkemiz Seracılığının Durumu ve Gelişme Olanakları, Topraksu Dergisi, ss. 27-28, 1992.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. YÜKSEL A. N., Karık Yüzey Sulama Yönteminin Azot Gübrelemesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1983.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. YÜKSEL A. N., Tava Sulama Yönteminin Azot Gübrelemesi Üzerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1983.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. YÜKSEL A. N., Tava ve Karık Yüzey Sulama Yöntemlerinin Fosfor Gübrelemesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, T.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1983.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. YÜKSEL A. N., Tarımda Kullanılan Azotlu Gübrelerin Kayıp Yolları ve Çevre Sularına Etkisi, Atatürk Üniv. Zir. Fak. Dergisi, cilt 10, ss. 179-194, 1979.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
13. YÜKSEL A. N., Yağmurlama Sulama Sistemi ile Yapılan Sulamada Su Erozyonu ve Temel Bitki Besin Maddelerinin Taşınması ve Çevre Sularına Etkisiyle İlgili Bir Araştırma, Atatük Üniv. Zir. Fak. Dergisi, cilt 9, ss. 9-24, 1978.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YÜKSEL A., NEDİM ., Sera Yapım Tekniği, Yayın Yeri: Hasat Yayıncılık, 2000.
2. YÜKSEL A., NEDİM ., Süt sığırcılığı temel kitabı, Yayın Yeri: Hasad yayıncılık, 2000.
3. YÜKSEL A., NEDİM ., Tarımsal İnşaat, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 2000.
4. YÜKSEL A., NEDİM ., Sulama ve Gübreleme, Yayın Yeri: Hasat Yayıncılık, 1999.
5. YÜKSEL A., NEDİM ., Besi Sığırı Ahırlarının Planlanması Besi Sığırcılığı, Yayın Yeri: Hasad yayıncılık, 1998.
6. YÜKSEL A., NEDİM ., Ölçme Bilgisi I, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 1998.
7. YÜKSEL A., NEDİM ., Tar Çevre Kirliliği ve Su Kalitesi, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, 1998.
8. YÜKSEL A., NEDİM ., Tarımda plastik örtü kurma teknikleri, Yayın Yeri: Hasat Yayıncılık, 1997.
9. YÜKSEL A., NEDİM ., Seralarda üretim tekniği, Yayın Yeri: T.Ü. Şarköy MYO yayınları, 1996.
10. YÜKSEL A., NEDİM ., Sera Projeleme, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 1996.
11. YÜKSEL A., NEDİM ., Kültürteknik, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 1993.
12. YÜKSEL A., NEDİM ., Ölçme Bilgisi, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 1991.
13. YÜKSEL A., NEDİM ., Bitki Besleme Bitkilerin Gübre İstekleri Gübreleme Metodları Gübreleme Haritaları, Yayın Yeri: Hasad yayıncılık, 1990.
14. YÜKSEL A., NEDİM ., Bitkilerin su istekleri, Yayın Yeri: Hasad yayıncılık, 1990.
15. YÜKSEL A., NEDİM ., Sera Yapım Tekniği, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 1990.
16. YÜKSEL A., NEDİM ., Sanayi Atık Baca Gazlarının Sera Isıtılmasında Kullanılması Olanaklarının Araştırılması, Yayın Yeri: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enst. Yayınları, 1989.
17. YÜKSEL A., NEDİM ., Sera planlama ve yapımı, Yayın Yeri: TZDK yayınları, 1989.
18. YÜKSEL A., NEDİM ., Sulama, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 1988.
19. YÜKSEL A., NEDİM ., Meteoroloji Ders Notları, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 1986.
20. YÜKSEL A., NEDİM ., Kültürteknik, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 1983.
21. YÜKSEL A., NEDİM ., Meteoroloji, Yayın Yeri: T.Ü. Ziraat Fak. Yayınları, 1983.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GEZER E., K. F., Y. A. N., A. A., K. A., D. A. R., İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ İSKİ ATIK SU ARITMA ÇAMURUNUN İKİNCİ ÜRÜN SİLAJLIK MISIR ÜRETİMİNDE KULLANILABİLME OLANAKLARI VE, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (24.05.2012-25.05.2012).
Tam metin bildiri
2. DÖKMEN F., Y. A. N., Yalova İlinin Bazı Sahil Beldelerindeki Yerüstü Su Kaynaklarının Sulama Suyu Kalitesi Yönünden İncelenmesi, GAP, 3. Tarım Kongresi (02.10.2003-03.10.2003).
Tam metin bildiri
3. BAKANOĞULLARI F., Y. A. N., Yıldız Dağlarının Güney Yamaçlarında Su Toplama Havzalarında Yıllık Yağmur Verilerine Göre Kurak Sürelerin Belirlenmesi, Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu (18.09.2002-20.09.2002).
Tam metin bildiri
4. ERDEM Y., Y. A. N., Karpuz Bitkisinin Citrullus Vulgaris Su Verim İlişkileri, 1. Ulusal Sulama Kongresi (08.11.2001-11.11.2001).
Tam metin bildiri
5. DÖKMEN F., Y. A. N., Kocaeli İhsaniye Beldesi Seralarının Havalandırma Sistemlerinin Yeterlilikleri Üzerine Bir Araştırma, 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu Bildiriler Kitabı (05.09.2001-07.09.2001).
Tam metin bildiri
6. KONUKCU F., Y. A. N., Taban suyu ve Tuzluluğu Kontrol Etmede ekonomik olarak etkin ve Sürdürülebilir Bir Yöntem, 7. Kültürteknik Kongresi (01.01.1999-01.01.1999).
Tam metin bildiri
7. YÜKSEL A. N., E. Y., Kırklareli Koşullarında Bitki Su Tüketimi Tahmin Eşitliklerinin Karşılaştırılması, 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
8. BAKANOĞULLARI F., A. S., Y. A. N., Kırsal Havzalarda Su Verimi Tahmininde SWRRBWQ Bilgisayar Modelinin Kullanımı, 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
9. ALBUT S., Y. A. N., Tekirdağ İlinde Yetiştiriciliği Yapılan Bitkilerin Sulama Suyu İhtiyaçlarının Farklı Yöntemlerle Hesaplanması, 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
10. YÜKSEL A. N., D. L., İ. A., K. İ., Tekirdağ Koşullarında Mısırın Su Üretim İlişkileri 6 Ulusal Kültürteknik Kongresi, 6.Ulusal Kültürteknik Kongresi (05.06.1997-08.06.1997).
Tam metin bildiri
11. YÜKSEL A. N., Seralarda Neden Havalandırma Yapılmalıdır, Seracılık Sempozyumu (27.05.1995-28.05.1995).
Tam metin bildiri
12. ALBUT S., Y. A. N., Macintosh Bilgisayar Sistemlerinde Bitki Su Tüketimi ve Sulama Suyu İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Bilgisayar Programının Hazırlanması, 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi (30.03.1995-02.04.1995).
Tam metin bildiri
13. YÜKSEL A. N., Sulama Şebekelerinin ve Suyun Optimum Kullanımı, Türkiye Zir. Mühendisliği IV. Teknik Kongresi. (09.01.1995-13.01.1995).
Tam metin bildiri
14. YÜKSEL A. N., A. S., Tuğla ve Kiremit Fabrikalarının Atık Enerjisinden Tarımda Yararlanılma Olanaklarının Araştırılması, 4. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi (24.06.1992-26.06.1992).
Tam metin bildiri
15. KONUKCU F., Y. A. N., Tuzlu Suların Sulama Suyu Olarak Kullanılabilme Olanakları Üzerine Bir Araştırma, 4. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi (24.06.1992-26.06.1992).
Tam metin bildiri
16. YÜKSEL A. N., Uygulaması Mümkün Olmayan Sera Standartları TS 4110 ve TS 5603 Üzerine Görüşler, 4. Ulusal Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi (24.06.1992-26.06.1992).
Tam metin bildiri
17. YÜKSEL A. N., Sanayi Atık Baca Gazlarının Sera Isıtılmasında Kullanılması Olanaklarının Araştırılması, Türkiye 5. Enerji Kongresi (22.10.1990-26.10.1990).
Tam metin bildiri
18. YÜKSEL A. N., Seralarda Güneş Enerjisini Depolamada Yeni Yaklaşımlar, 3. Ulusal Kültürteknik Kongresi (20.09.1989-23.09.1989).
Tam metin bildiri
19. YÜKSEL A. N., L. D., Sera Örtü Malzemesinde Kullanılan S Cam Tutturucuların Seralarda Isı Kaybına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi (01.06.1989-02.06.1989).
Tam metin bildiri
20. YÜKSEL A. N., A. S., Tekirdağ Yöresinde Seralarda Isı Gereksiniminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi (01.06.1989-02.06.1989).
Tam metin bildiri
21. YÜKSEL A. N., Seralarda En Az İşgücü Kullanımını Sağlayan Bazı Yeni Yöntemler, Tarımsal Mekanizasyon 11. Ulusal Kongresi (10.10.1988-12.10.1988).
Tam metin bildiri
22. YÜKSEL A. N., Trakya Bölgesi Hayvan Barınaklarının Planlanmasında Gözönünde Tutulması Gereken Genel İlkeler, T.Ü. Zir. Fak., Trakya Hayvancılık Semineri (27.04.1984-27.04.1984).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. İkinci ürün silajlık mısır üretiminde İSKİ atık su arıtma çamuru kullanımının bitki gelişimi toprak özellikleri ve su kullanımına etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.